اسباب کشی با کودکان

اسباب کشی با کودکان

برای حفظ سلامت و ایمنی کودکان لازم است آنها را در روزهای پر کار اسباب کشی نزد آشنایان سپرده و با فراغ بال بیشتری به کارهای مرتبط با جابجایی بپردازید اما گاهی مجبور به نگهداری کودکان در کنار ویش هستید. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
کودکان ,اسباب